BulgarianEnglish

Акционерно дружество „Балкан"

Завод "Балкан" е създаден през 1963 г. като промишлен комбинат. През 1995 г. е преобразуван в еднолично дружество с ограничена отговорност, а през 1996 г. като акционерно дружество. От 1997 г. "Балкан" е частно акционерно дружество 100 човека персонал. От тях 20 са административен персонал - високо квалифицирани инженери и специалисти.

Дружеството е специализирано в проектиране и производство на метални изделия, търговско обзавеждане и складови съоръжения, мрежести и плътни палети, всякакъв вид тръбни и телени конструкции.
Дружеството е разположено на площ от 22 300 кв. м, от които 16 000 кв. м застроена площ със следните производствени участъци: Лазерно рязане, Ракроечен, Пресов, Електросъпротивително заваряване, Заваръчен, електросъпротивително прахово покритие, Складови площи.
Фирмата разполага с 6000 кв. м свободна незастроена площ.

 

               

„БАЛКАН“ АД успешно изпълнява проект „Възстановяване на МСП чрез подобряване на
енергийната ефективност“ със сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ № BGRFOP002-6.002-0040-C01.
Цел на проекта: „Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни
предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на
пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност“
Общата стойност на полученото финансиране: 300 000 лв., от които 150 000 лв. европейско
финансиране.
Период на изпълнение: 16.09.2022 г. – 16.07.2023 г.
 
 
„БАЛКАН“ АД като краен получател успешно изпълнява проект „Технологична модернизация
в предприятието“ със сключен договор за финансиране № BG-RRP-3.004-2118-C01.
Проектът е финансиран по Процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на
инвестиции от крайни получатели BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“, Програма за
икономическа трансформация, Компонент 3 „Интелигентна индустрия“ от Националния план
за възстановяване и устойчивост.
Общата стойност на проекта е 1 400 000 лв., от които 700 000 лв. безвъзмездно финансиране.
Период на изпълнение: 10.04.2023 г. – 10.04.2024 г.